Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Introduktion

Introduktion til skolen

Provstegårdskolen slog første gang dørene op i november 1967.

I dag har vi ca 590 elever fordelt på 0.-9.kl med ca tre spor på alle årgange. Derud over har vi sportsklasser på 8. og 9.årgang, hvor elever fra hele Fyn kan optages. Dette gør, at vi har et godt samarbejde med især de lokale sportsklubber.

Som en underafdeling har vi også skole på OUH. Her har vi to afdelinger, en på H.C.Andersen Børnehospital og en på børnepsykiatrisk afdeling.

Provstegårdskolen er en skole, hvor Vi lærer at trives og trives ved at lære.

Såvel børn som voksne skal have mulighed for udvikling og læring.

Skolens personale er organiseret i teams omkring årgangene og indgår desuden i fagteams omkring deres fag både på tværs af hele skolen og afdelingsvis. Disse teams er med til at sørge for, at den enkelte elev udvikler sig socialt og fagligt, men også at fagene har en rød tråd gennem hele skoleforløbet og løbende udvikles.

Vi har tradition for et højt fagligt niveau og arbejder målrettet på, at de af vores elever, der afslutter deres 9.kl på Provstegårdskolen går fra med netop den læring og viden, der gør det muligt at gå videre til en ungdomsuddannelse.

Vi vægter dannelse højt. På flere personalemøder har vi omsat Odense Kommunes dannelsesstrategi til konkrete indsatser og tiltag. Nogle af nøgleordene er fællesskab og fællesskabets værdier.

Vi har et godt og konstruktivt samarbejde med vores skolebestyrelse, hvor vi i fællesskab hele tiden arbejder for, at Provstegårdskolen er den foretrukne skole for områdets børn og familier.

Når vi starter forårs-SFO hvert år i marts, kommer der børn fra alle dagsinstitutioner i Bolbro. Derfor er der også altid nogle pædagoger med fra institutionerne. Det samarbejde vægter vi højt og mødes jævnligt for at sikre, at den udvikling børnene er i ikke går tabt imellem institution og børnehaveklasse.

Et af de områder, der er stort fokus på er sprog og sproglig udvikling. Desuden kommer vi til at arbejde sammen om udvikling af pædagogiske læreplaner.

Fokus er hele tiden barnet og barnets udvikling.