Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Værdigrundlag


Værdigrundlag
Faglighed – anerkendelse – gensidig respekt – gode relationer

Provstegårdskolen giver det enkelte barn de bedste muligheder for udvikling og læring inden for rammerne af Folkeskoleloven og Odense kommunes Skolepolitiske retning.

Provstegårdskolen arbejder ud fra den grundholdning, at tryghed, engagement og gensidig respekt imellem børn, forældre og medarbejdere er nødvendige forudsætninger for en optimal læring og udvikling.
Vi har den holdning, at nærhed, engagement, humor, faglig dybde og ansvar i dagligdagen både for børn og voksne på sigt giver den enkelte mulighed for at udvikle demokratisk dannelse, der gør det muligt at favne fremtiden som aktiv ansvarlig borger.

Provstegårdskolen prioriterer det enkelte barns faglige udbytte højt og skaber helhed og sammenhæng i barnets hverdag samt sikrer gode rammer for, at barnet udvikler sig fagligt og personligt.
Faglighed og empati går hånd i hånd med respekt for den enkelte og fællesskabet i lærings- og dannelsesprocesserne, der giver såvel eleverne som medarbejderne mulighed for en personlig udvikling, af både faglige- og sociale- kompetenceområder, hvor samspillet mellem den enkelte og fællesskabet er en dynamisk proces.

Provstegårdskolen tilpasser hverdagen således, at børnene lærer at samarbejde og at udvise respekt og tolerance på tværs af kulturelle og sociale fællesskaber. Undervisningen tilrettelægges således, at det enkelte barn kan udnytte sine styrkesider optimalt, samtidig med at barnets følelse af selvværd og medansvar for egen læring og udvikling styrkes.

Provstegårdskolen sikrer et godt arbejdsmiljø for børn og voksne præget af medindflydelse og en åben og positiv kommunikation, ligesom skolen lægger vægt på et åbent, tillidsfuldt og gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde.