Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Forårs-SFO

Forårs-SFO betyder, at kommende skolebørn begynder deres indskolingsforløb i SFO pr. 1. marts det år, de skal begynde i skole. Forårs- SFO’en giver børnene mulighed for at blive fortrolig med vores SFO’s rammer, struktur og dagligdag, ligesom det giver mulighed for at op-bygge relationer til kammerater og til personale, inden skolen begynder. Dette giver børnene en mere glidende overgang til skolen, hvorved de bliver mere læringsparate.
Med et bedre kendskab til struktur og rammer og med relationer til kammeraterne på plads, får børnene et større overskud til at fokusere på skolestarten, der dermed kan blive en mere tryg og rar oplevelse. Det
er vores ambition at sikre et bedre grundlag for at danne klasser og et bedre samarbejde mellem skole og forældre. 
I forårs-SFO tilbyder vi udfordringer og aktiviteter tilpasset aldersgruppen, hvor børnene har indflydelse på egen hverdag. 
I samarbejde med børnehusene har vi sprog som stort fokusområde. Det betyder, at det sprogarbejde, der bliver lavet med jeres børn i børnehaverne fortsætter i Forårs-SFO’en.

Normering
Forårs-SFO har den samme normering som den almindelige SFO har, dvs. at der ikke er så meget personale, som børnene har været vant til i børnehusene. Det betyder, at der er mange praktiske ting, som børnene forventes at kunne klare selv. Der er 3-4 faste pædagoger i forårs- SFO’en. Hvoraf de 2 er fra Provstegårdskolen og de følger med til børnehaveklassen efter ferien. De 1-2 øvrige pædagoger kommer fra børnehusene i området, dvs. de kender flere af jeres børn.
 
Dagligdagen i Forårs-SFO
Ligesom i børnehusene arbejder forårs-SFO og SFO med pædagogiske læreplaner:

Personlig udvikling og sociale kompetencer – det betyder f.eks.
•    Øve sig i at lytte til andre
•    Kunne modtage og forstå kollektive beskeder
•    Kunne tåle at der bliver stillet krav
•    At kunne indgå i gruppesammenhænge

Æstetiske, sproglige og kropslige kompetencer – det betyder f.eks.
•    Øve børnene i at sætte ord på egne følelser og behov
•    Tilskynde børnene til æstetiske udfoldelser omkring sangremser, danse, natur og idræt
•    Arbejde med børnenes fin- og grovmotoriske udvikling

Mødet med natur og kultur – det betyder f.eks.
•    At bruge udeområder til f.eks. bål, lege og boldspil
•    At færdes hensynsfuldt i naturen
•    At få mulighed for at stifte bekendtskab med kulturen i nærmiljøet

Eksempel på en dag:
06.30-08.30 Møder ind i forårs-SFO
08.30-09.30 Morgentur og gennemgang af dagen 
09.30-11.00 Værksteder med fokus på sprog, bevægelse, leg og fordybelse 
11.00-11.30 Samling 
11.30-12.00 Spise madpakke
12.00-13.30 Lufter med leg og bevægelse  
13.30-14.00 Samling med frugt 
14.00-16.45 Pædagogiske aktiviteter og leg 

På vores Facebook-profil finder du flere billeder fra vores hverdag.