Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Sygehusundervisningen, Børne- og Ungdomspsykiatri Odense.   
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense har sin egen skole, som underviser de indlagte børn og unge.  
På skolen er der ansat 4 lærere: 
Daniel Holst Mortensen 
Lene Magaard                 
Lene Helding Kjærsgaard 
Peter Jessen
 
Værdigrundlag for Sygehusundervisningen
Skolen OUH danner rammen om et roligt, tillidsfuldt, nærværende og udviklende læringsmiljø. Lærerne gør sig umage med at tage godt imod nye elever og møde dem med respekt og anerkendelse.  
Skolen har fokus på det raske hos eleven og har bl.a. til hensigt at skabe et trygt være- og lærested, der kan opleves som et frirum for indlagte børn og unge, hvor der er fokus på trivsel, tolerance og pladsen til forskelligheder. 
Skolen lægger vægt på det udvidede læringsbegreb og differentiering. Lærerne vægter at bevare og fremme elevernes lyst og nysgerrighed til at lære i et inspirerende lærings- og udviklingsmiljø. 

Skolen er en del af behandlingen 
Skolegangen er en del af det behandlingstilbud, som barnet/den unge får ved indlæggelsen. Skolens lærere arbejder tæt sammen med behandlere og personale i afsnittene og videregiver observationer af barnet/den unge ved bl.a. konferencer, stuegang og netværksmøder. Lærerne udarbejder ofte en skoleudtalelse, når eleven skal udskrives og kan ligeledes deltage i planlægningen af en evt. udslusning til det efterfølgende skoletilbud. 
Skolen har et antal pladser til skolepatienter. Dette tilbud retter sig mod elever, som i en længere periode ikke har været i stand til at følge deres almindelige skoletilbud eller mod børn/unge, som har været tilknyttet Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, og som skal i gang med et nyt skoletilbud. 
 
Skolens opgave  
Skolens opgave er at etablere trygge rammer for de indlagte børn og unge, så der skabes mulighed for en meningsfuld og faglig udviklende undervisning. Skoledagen er altid afstemt efter barnets/den unges behov og ressourcer. Hver elev har en kontaktlærer, som under indlæggelsen alt efter behov er i kontakt med forældre samt hjemskolen.
 
Skolens dagligdag  
I skolen er hovedvægten lagt på fagende dansk, engelsk og matematik. I perioder undervises ligeledes i forskellige temaer tilpasset elevgruppen. Alle elever opfordres til at medbringe egne materialer fra hjemskolen samt Uni-login. Skolen råder også over alderssvarende materialer. 
I skolens skema indgår ligeledes idræt, som planlægges af fysioterapeuter. Skolens lærere deltager sammen med andet kendt personale. Til idræt skal eleverne medbringe idrætstøj, indendørssko samt håndklæde.  
Undervisningen i skolen foregår på små hold eller som eneundervisning. Skolen er åben kl. 8.30 - 12.00 med en frugtpause i afsnittet kl.10-10.30. Antallet af lektioner kan variere, og eleven har som udgangspunkt ikke lektier for.
 
Praktisk information 
Adresse:
Skolen Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling
Odense
Universitetsfunktion
Psykiatrien i region Syddanmark
J. B. Winsløws Vej 16, indgang 232
5000 Odense C
 
Kontakt:
Direkte telefonnummer: 99 44 86 59/ 21 17 81 58
Lærerne træffes bedst mandag - fredag mellem kl. 8.00-8.30, 10.00-10.30 samt 12.00-12.30
 
Lærernes mailadresser: 
Peter Jessen: pehje@odense.dk
Daniel Holst: Mortensen dahmo@odense.dk
Lene Magaard: lefma@odense.dk
Lene Helding Kjærsgaard: lehkj@odense.dk

 Ferier:
Skolen følger ferieplanen for Odense Kommunes folkeskoler