Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Sportsklasser

Hvad er en Sportsklasse?
Se denne lille film om sportsklasserne på Provstegårdskolen 
https://vimeo.com/518545613

En Sportsklasse er et tilbud til unge talentfulde idrætsudøvere i 8., 9. eller 10. klasse, som brænder for sport, og hvor sporten fylder rigtig meget i de unges hverdag.
En Sportsklasse skal medvirke til at styrke samspillet mellem skole, hjem og sport.

Er der tid til morgentræning?
I en Sportsklasse møder eleverne efter de har deltaget i morgentræning i klubberne tirsdag og torsdag morgen.

Er der mødepligt til morgentræning?
Ja – morgentræningen er en del af din skoledag, og der er derfor mødepligt med mindre andet er aftalt mellem skole, klub og forældre.

Hvem står for morgentræningen?
Som udgangspunkt er det din klub, der står for morgentræningen tirsdag og torsdag morgen. Odense Kommune kan om nødvendigt etablere et tværgående fysisk træningstilbud for elever, som af den ene eller anden grund ikke har et morgentræningstilbud.

Hvor kan du gå i Sportsklasse?
Provstegårdskolen – 8. og 9. klassetrin
Hjalleseskolen – 8., 9. og 10. klassetrin
I Sportsklasserne kan der optages op til 24 elever pr. klasse.

Hvad koster det at gå i Sportsklasse?
Det er gratis at gå i en Sportsklasse.
Klubber som udbyder morgentræning, kan dog godt tage ekstra betaling for deltagelse i morgentræningen.

Hvordan er Sportsklasserne sammensat?
Når vi sammensætter Sportsklasserne i Odense tilstræber vi:
Sportslig diversitet – dvs. elever fra forskellige sportsgrene i klasserne, og ikke alt for mange fra samme sportsgren
Nogenlunde ligelig fordeling af piger og drenge

Hvem kan søge om optagelse i Sportsklasserne?
Sportsklasserne er et tilbud til elever, som opfylder følgende grundbetingelser:

Du hører til blandt de bedste på Fyn i din årgang
Du er indstillet på at prioritere både sport og skole
Du er bosat i Odense Kommune og/eller tilknyttet en klub hjemmehørende i Odense Kommune
Du er indstillet på at deltage aktivt og konstruktivt i såvel det faglige som det sociale fællesskab på din skole
Du er indstillet på evt. at deltage i en prøvetræning/optagelsestræning og evt. en optagelsessamtale som en del af optagelsesprocessen

Sportsklasserne er først og fremmest et tilbud til borgere bosat i Odense Kommune. Det betyder i praksis, at elever bosat i Odense Kommune optages før elever, som ikke er bosat i Odense Kommune – under forudsætning af, at ansøger lever op til de overfornævnte optagelseskriterier.
Ansøgere fra alle sportsgrene kan ansøge om optagelse i en Sportsklasse – også selvom der ikke er arrangeret morgentræningstilbud i den pågældende sportsgren/klub.

Hvad sker der, når du har sendt din ansøgning?
Der sendes en kvittering for ansøgningen i den digitale postkasse, som er tilknyttet den person, som er logget ind med NEM-ID
Efter ansøgningsfristen, den 8. januar 2023, bliver din ansøgning behandlet i Optagelsesudvalget, som består af Hjalleseskolen, Provstegårdskolen og Odense Kommune, Fritid og Eliteidræt
Optagelsesudvalget kan evt. indhente supplerende oplysninger hos dig, din klub eller specialforbund.
Hvis der er flere ansøgere, end der er pladser til i Sportsklasserne, kan du evt. blive indkaldt til prøvetræning/optagelsestræning i din sport og evt. også en optagelsessamtale.
Omkring  vinterferien vil du modtage svar på din ansøgning – dette svar sendes til den digitale postkasse, som er tilknyttet den person, som er logget ind med NEM-ID

Se mere på https://www.odense.dk/sportsklasser