Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Principper

I skolebestyrelsen arbejder vi med principper for at skabe klare retningslinjer for skolens virke og udvikling. Principperne beskriver de grundlæggende værdier og normer, som skolen ønsker at basere sit arbejde på.

På Provstegårdsskolen har vi følgende 8 principper:

Princip for digital adfærd og teknologiforståelse
Dette princip har til formål at fremme elevernes udvikling af solide færdigheder inden for IT, digital opførsel, teknologiforståelse og digital identitet.

Princip for klassedannelse*
Når nye klasser etableres på Provstegårdskolen, er målet at skabe stabile og ensartede klasser for samtlige elever i den pågældende årgang.

Princip for kommunikation mellem skole og hjem til at styrke samarbejdet*
Kommunikationen mellem skole og hjem skal styrke samarbejdet og sikre, at både skolen og forældrene sammen tager ansvar for hvert barns akademiske, sociale og personlige udvikling. Dette skal gøres for at hjælpe alle elever med at trives og nå deres fulde potentiale.

Princip for kostpolitik på Provstegårdskolen
Så vidt det er muligt, sikres alle elever på skolen gode forudsætninger for et sundt og godt liv, med optimale rammer for velvære og uddannelse. Dette inkluderer både fysisk sundhed gennem kost og motion samt mental sundhed gennem trivsel og læring.

Princip for lektier på Provstegårdskolen
Målet er at sikre optimale betingelser for læring for samtlige elever på skolen, og at de oplever, at arbejdet med lektier er meningsfuldt og relevant.

Princip for organisering af undervisningen*
Undervisningen på Provstegårdskolen er organiseret sådan, at børnene får den bedst mulige læring og trives godt i skolen.

Princip for transport i forbindelse med ture ud af huset
Dette princip garanterer, at udendørs transport foregår under betingelser, der fremmer maksimal sikkerhed for eleverne på tværs af alle årgange.

Princip for bad i forbindelse med idrætsundervisning og andre fysisk aktiviteter for elever på Provstegårdskolen
Dette princip omhandler vigtigheden af hygiejne efter fysisk aktivitet, specifikt i forbindelse med idrætsundervisning og andre fysiske aktiviteter på Provstegårdskolen.

Disse principper er med til at skabe en fælles forståelse af, hvordan skolen skal arbejde med trivsel, læring, samarbejde og kvalitet, og de fungerer som pejlemærker for skolens udvikling. Vi håber, at I som forældre vil være med til at støtte op omkring disse principper, og at vi sammen kan skabe en god og udviklende skole for vores børn.

*Såkaldte "skalprincipper" der fastsættes af myndighederne.