Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Sprog

Sprog
Vi arbejder med en sproglig opmærksomhed på flere planer. Vi har bl.a. et tæt samarbejde med områdets børnehuse med fokus på sprog. 
I samarbejde med børnehusene er der udviklet en ”læringstrappe” som børnehusene bruger i forhold til det enkelte barns sproglige udvikling og trivsel.
Læringsmålstrappen er et redskab, der er kommet i forlængelse af en større sproglig indsats og uddannelse i børnehusene. Den er udviklet i tæt samarbejde mellem en sprogpædagog fra børnehusene og skolens læsevejleder.
For at have en rød tråd i arbejdet med børnenes sprog, har vi besluttet, at læringsmålstrappen følger det enkelte barn ind i skolen gennem FSFO. Trappen indgår i det kendte Guldstøv, som tidligere har fungeret i overleveringen.
Formålet med trappen er, at der skal kunne fokuseres på aktiviteter, der understøtter de områder i den sproglige udvikling, som barnet har brug for at udvikle. Vi kommer til, løbende, at uddanne vores personale i at bruge trappen og forventer at se en tydelig stigning i børn med veludviklede sproglige kompetencer over en årrække.

Indsats for ordblindhed
Desuden er vi en del af et samarbejde mellem skolerne i distrikt Vest, hvor vi har fokus på ordblindhed, herunder særlige indsatser for ordblinde og forældremøder for forældre til ordblinde elever.
Sammen med de øvrige 9 skoler i distriktet har vi lavet en indsats for ordblinde elever. Indsatsen har 3 forskellige tiltag.
Det første tiltag er målrettet personalet. Der bliver et møde, hvor lærerne får en indsigt i, hvordan ordblinde elever er mærket af deres ordblindhed og hvilken betydning det har for deres læring i undervisningen. Lærerne får nogle redskaber til, hvordan de bedre kan støtte ordblinde elever.
Det andet tiltag er et forløb for skolens elever på 4.-7. årg. Her bliver eleverne undervist i strategier og redskaber, der kan hjælpe dem i deres skolehverdag. I dette forløb deltager skolens læsevejledere og evt. lærere fra årgangen.
Som det sidste, så kommer der noget informationsmateriale til forældre fra ekstern side. Man er opmærksom på, at de fleste ordblinde elever har en ordblind forælder. Der er et undervisningstilbud til forældre i Odense Kommune.

Læsebånd
Som noget nyt i skoleåret 2019/20 har vi indført læsebånd 3 dage om ugen. Der er afsat 30 min mandag, tirsdag og torsdag kl 12.00, hvor der er læsebånd. Vores læsevejledere har tilrettelagt et program for til undervisningen, da læsetræning ikke kun er frilæsning.
Vi forventer, at det bliver en flerårig indsats.
Hvis vi kigger på resultaterne af Nationale test og andre sprogtest, så viser det generelle billede, at eleverne på Provstegårdskolen først bliver rigtigt gode læsere i midten af udskolingen. Desuden er skolens andel af gode læsere relativ lav frem til 8.kl. Det vil vi meget gerne forbedre, derfor har vi lavet en læseindsats.
Vores læsevejledere har udvalgt 3 områder, som vil kunne gavne elevernes læsefærdigheder; før- under- og efterlæsning i en selvvalgt bog.
Vi har delt skoleåret i 3 perioder, hvor de 3 områder fylder hver sit. Vejlederne har lavet noget materiale, som den enkelte lærer kan bruge i sin klasse som støtte til læsearbejdet. Der kan nemlig arbejdes med læsning i alle fag, det er ikke en danskopgave alene.
Forud for indsatsen har vi læsetestet én klasse på hver årgang, som også bliver testet ved afslutningen af forløbet, så vi har en måling på, om indsatsen virker.
Vi samler løbende erfaringer fra forløbene og reviderer indsatsen, hvis det viser sig nødvendigt. Vores læsevejledere er med på de første forældremøder i børnehaveklasse og 1.årg for at fortælle forældrene lidt om, hvordan de kan støtte deres børns sprog- og læsefærdigheder.