Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolen OUH

Hospitalsundervisningen
På Odense Universitetshospital og Børne- og Ungepsykiatri tilbydes indlagte undervisningspligtige børn og unge undervisning i Skolen OUH. Hospitalsundervisningen administreres af skoleforvaltningen i Odense kommune og varetages af 7 lærere ansat af Provstegårdskolen under skoleleder Annemette Hovmand Petersen.

Skolen OUH består af to afdelinger:
•    H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, 3 lærere.
•    Børne- og Unge psykiatri, 4 lærere.

Hospitalsundervisningen er for indlagte børn og unge i 0.kl- 9. klasse. 

Hvor foregår undervisningen?
Undervisningen foregår henholdsvis i skolestuerne på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling og H.C. Andersen Børne- og Ungehospital eller i særlige tilfælde på de indlagte elevers individuelle sengestuer.

Værdigrundlag for Skolen OUH Skolen OUH danner rammen om et roligt, tillidsfuldt, nærværende og udviklende læringsmiljø. Lærerne gør sig umage med at tage godt imod nye elever og møde dem med respekt og anerkendelse. Skolen har fokus på det raske hos eleven og har bl.a. til hensigt at skabe et trygt være- og lærested, der kan opleves som et frirum for indlagte børn og unge, hvor der er fokus på trivsel, tolerance og pladsen til forskelligheder.  
Skolen lægger vægt på det udvidede læringsbegreb og differentiering. Lærerne vægter at bevare og fremme elevernes lyst og nysgerrighed til at lære i et inspirerende lærings- og udviklingsmiljø. 

Skolen OUH’s Formål
Skolen OUH’s primære opgave er at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning samt iværksætte lærings- og sociale aktiviteter for indlagte elever i den skolepligtige alder. Undervisningen er kendetegnet ved at tage udgangspunkt i den enkelte elevs individuelle forudsætninger samt vedligeholde og udvikle elevernes færdigheder og kompetencer. Undervisningen foregår både som holdundervisning og individuelt.