MENU
Aula_close Layer 1

Bestyrelsens mærkesager

Skolebestyrelsen arbejder i dette skoleår med:
Digitale medier og digital dannelse/adfærd (mobiltlf.  og computerspil)
Læsevanskligheder, ordblind- og talblindhed
Sundhed
Provstegårdskolens fremtid som første prioritet i Bolbro
Og meget mere

mærkesager