Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Robot i skole

Robot i skole 

robot

Skolen OUH startede innovationsprojektet  “Robot i Skole,” for over tre år siden.  

I Maj 2016 kunne vi, som den første hospitalsskole, sende en BEAM-robot ud på en hjemskole for en kræftsyg elev. Vha. robotten kan eleven gennem sygdomsforløbet fastholde faglig samt social kontakt sin klasse og skole .

Siden 2016 har 15 indlagte elever beamet ind i egen klasse . I dag har Skolen OUH 6 BEAM-robotter, hvoraf den første er indkøbt af vores moderskole Provstegårdskolen og de sidste 5 er doneret af Børnecancerfonden og den Humanitære Fond ved Odd Fellow Logen. Robotterne er indkøbt og serviceres af det odenseanske firma Beam Robots.
Vi er stadig den eneste hospitalsskole, der har dette lånetilbud.

Baggrund for opstart af pilotprojektet
Mange kræftsyge børn har længerevarende og massivt fravær fra egen skole. Hjemskolen skal derfor tilbyde den lovpligtige sygeundervisning i hjemmet i et begrænset antal timer. Behandlingsforløbet for kræftramte er præget af begrænsninger, manglende stabilitet og uforudsigelighed, hvor almindelig skolegang ofte ikke er en mulighed. Elevens immunforsvar er, grundet behandlingen, midlertidigt nedsat, og eleven har som oftest ikke mulighed for at være fysisk tilstede i klassen igennem en længere periode.    

Vores erfaring er, at kontakten til hjemskole og kammeraterne under behandlingsforløbet er af afgørende betydning i forhold til at øge trivslen og livskvaliteten hos den sygdomsramte elev og dermed styrke rehabiliteringen. Ved at placere en bevægelig robot i elevens klasselokale, kan eleven tage del i klassens sociale liv og fællesskab og samtidig deltage i den daglige undervisning, i det omfang det er muligt. Således lettes elevens tilbagevenden til egen klasse. Robotten skal ses som et supplement til sygeundervisning i hjemmet samt undervisningen på hospitalet.

Du kan få mere viden om projektet ved at vælge “Robot i skole - projektbeskrivelse”. Under de øvrige faner kan du finde informationer til elev, skole og forældre som eks. teknisk og pædagogisk vejledning samt forslag til samtykkeerklæringer.