Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for transport i forbindelse med ture ud af huset

Indskoling og SFO

Transport i forbindelse med ture ud af huset foregår altid sammen med en voksen fra skolen. Hvis der køres i privatbiler, er det vigtigt, at den enkelte elevs forældre giver tilladelse hertil.

Hvis turen foregår på cykel, skal alle elever og voksne som udgangspunkt bære cykelhjelm. Skolen har et antal cykelhjelme, der kan lånes ud til elever og voksne, der ikke har deres egen.
 

Mellemtrin

Transport i forbindelse med ture ud af huset foregår altid sammen med en voksen fra skolen. Hvis der køres i privatbiler, er det vigtigt, at den enkelte elevs forældre giver tilladelse hertil.

Hvis turen foregår på cykel, skal alle elever og voksne som udgangspunkt bære cykelhjelm. Skolen indkøber et antal cykelhjelme, der kan lånes ud til elever, der ikke har deres egen.
 

Udskoling

På ture ud af huset skal eleverne altid have mulighed for at følges med en kendt voksen.

Hvis der laves aftale med eleverne om at møde på en anden lokalitet end skolen, skal det altid være som et alternativ til at følges med underviseren. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor eleven i samråd med sine forældre vælger at deltage i arrangementer uden for skolen, men med relation til undervisningen, fx valgfag eller brobygning og praktik.

Aftale om transport på egen hånd kan kun ske efter aftale med forældrene. Hvis en elev ikke møder op på aftalt sted til aftalt tid, kontaktes skolen, som hurtigst muligt tager kontakt til forældrene.

Hvis elever eller klasser er på tur ud af huset, og eleverne ønsker at blive på stedet efter undervisningens ophør, er det kun muligt, hvis underviseren har tilladelse fra elevens forældre.

Hvis der køres i privatbiler, er det vigtigt, at den enkelte elevs forældre giver tilladelse hertil.

Hvis turen foregår på cykel, skal alle elever og voksne som udgangspunkt bære cykelhjelm. Skolen har et antal cykelhjelme, der kan lånes ud til elever og lærere, der ikke har deres egen.

Det præciseres, at det er forældrenes ansvar, at deres barn bærer cykelhjelm. Hvis eleven ikke vil tage hjelm på, tager skolen kontakt til hjemmet ved hjemkomsten.

 

Vedhæftet findes skolens officielt godkendte princip.

Dokumenter