Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

SFO

SFO er opdelt i et yngstemiljø 0. + 1. kl. og et ældstemiljø 2. + 4. kl.
Hver årgang har deres eget SFO-lokale, men samles i et lokale for hvert miljø i lukkesituationen (16-16.45)
SFO er et sted, hvor børnene øver sig i at have frihed under ansvar. Vi har hver dag et udbud af aktiviteter, som børnene frit kan vælge imellem. Børnene er selv ansvarlige for, at få krydset sig ind og ud af SFO’en på den givne dag, selvfølgelig med voksen bevågenhed.
Vores aktiviteter foregår rundt på skolen og i nærmiljøet. Vi bruger både svømmehallen, bowlinghallen og skøjtehallen. 
Desuden har vi et tæt samarbejde med de lokale håndboldklubber, hvor vi hjælper børnene afsted til træning.

Vores pædagogiske læreplaner: 
 Personlig udvikling og sociale kompetencer – det betyder f.eks.

•    Øve sig i at lytte til andre
•    Kunne modtage og forstå kollektive beskeder
•    Kunne tåle at der bliver stillet krav
•    At kunne indgå i gruppesammenhænge

Æstetiske, sproglige og kropslige kompetencer – det betyder f.eks.
•    Øve børnene i at sætte ord på egne følelser og behov
•    Tilskynde børnene til æstetiske udfoldelser omkring sangremser, danse, natur og idræt
•    Arbejde med børnenes fin- og grovmotoriske udvikling

Mødet med natur og kultur – det betyder f.eks.
•    At bruge udeområder til f.eks. bål, lege og boldspil
•    At færdes hensynsfuldt i naturen
•    At få mulighed for at stifte bekendtskab med kulturen i nærmiljøet. 


Praktisk information
Åbningstider:
Morgenåbning foregår i Barakken, og er opdelt i 2 moduler;
6.30 - 8.00 og 7.00 - 8.00. Der serveres morgenmad i tidsrummet 6.30 - 7.30. Vi åbner i SFO’en efter endt skoletid, og lukker alle dage kl. 16.45.

Lukkedage:
Provstegårdskolens SFO er lukket de tre dage op til påske, dagen efter Kr. Himmelfart, Grundlovsdag og ugerne 28-29-30, men barnet har mulighed for at få pasning andre steder i kommunen. Der er desuden lukket på helligdage.

Betaling:
Vi følger Odense Kommunes vejledende takster for SFO.

Husk:
Indesko, skiftetøj, regntøj og gummistøvler samt frugt og madpakke både til frokost og eftermiddag.


På vores Facebook-profil og hjemmeside finder du flere billeder fra vores hverdag på Provstegårdskolen

https://www.facebook.com/Provstegaardskolen