Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Gensidige forventninger

En god skole skabes gennem samarbejde og forståelse
Vi arbejder ud fra den grundholdning, at tryghed, engagement og gensidig respekt imellem børn, forældre og medarbejdere er nødvendige forudsætninger for en optimal læring og udvikling.
Vi forventer i høj grad forældrenes medvirken og medansvar, og vil med dette gerne afklare forskellige forventninger mellem skole og hjem.

I kan forvente af skolen:
•    At eleverne tilegner sig viden
•    At eleverne lærer at trives
•    At eleverne udfordres i trygge rammer
•    At der er/udvikles gode traditioner
•    En god voksenkontakt med synlige og tydelige voksne
•    Vi informerer og inddrager forældrene i vores hverdag
•    Løbende videreuddanner personalet
•    At skolen er i stadig udvikling

Vi forventer af eleverne:
•    Møder udhvilede
•    Møder forberedte
•    Møder til tiden
•    Deltager aktivt i undervisningen
•    Ønsker at lære noget
•    Gør sit bedste
•    Tager ansvar for kammerater
•    Taler pænt
•    Behandler skolen, inventar og omgivelser ordentligt

Vi forventer af forældrene:
•    Sørger for, at eleven møder velforberedt (ro og tid til lektielæsning)
•    Sørger for, at eleven møder til tiden og er veludhvilet
•    Sikrer at eleven har sund og nærende mad med i skole
•    Er interesseret i elevens skoledag og spørger til lektier
•    Accepterer og medvirker til, at eleven er en del af det sociale fællesskab (fødselsdage og andre klassearrangementer)
•    Deltager i skolens arrangementer
•    Tager medansvar for elevens opførsel
•    Henvender sig til klasseteamet med relevante oplysninger for elevens trivsel
•    Er åbne overfor henvendelser fra skolen
•    Taler ikke dårligt om skolen i elevens påhør
•    Støtter eleven i at have positive holdninger til skolen

Forventninger til personalet:
•    Møder eleverne med anerkendelse
•    Er fagligt dygtige
•    Motiverer eleverne
•    Stiller realistiske krav til eleverne
•    Er engagerede og inspirerende i undervisningen
•    Møder til tiden og er velforberedte
•    Er gode forbilleder for eleverne hvad angår sprog og opførsel
•    Er tydelige i holdninger og optræden
•    Kan skabe respekt
•    Kan håndtere og løse konflikter
•    Har et positivt samarbejde og en aktiv dialog med forældrene
•    Kontakter forældrene, hvis der er faglige eller sociale problemer med eleven
•    Arbejder godt sammen med alle
•    Tager del i det fælles ansvar for at få skolen til at fungere